Bergiafonden


Bergiafonden blev stiftet i 1990 i Nivaa.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges af Foreningen for Boghaandværk, Danmarks Kunstbibliotek, Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker og Nivaagaards Malerisamling; et bestyrelsesmedlem udpeges af bestyrelsen.

Hvad støtter Bergiafonden   

Bergiafonden kan yde støtte til:


- Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger med henblik på

       - Bygningskunst og kunsthåndværk (herunder arbejdslegater.

       - Forsikringsvidenskabelige og forsikringstekniske formål (herunder arbejdslegater).


- Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst og til andre almennyttige og velgørende formål.


- Nivaagaards Malerisamling


Ansøgning

Der foreligger ikke et særligt ansøgningsskema. Der opfordres til at læse fondens uddelingspolitik og persondatapolitik

Der opfordres til at overveje, om støtte skal søges af forfatteren eller forlaget mv., og ansøger skal tydeligt fremgå af ansøgningen.

I ansøgningen om støtte redegøres på højst to sider for projektets karakter og formål, vedlagt tidsplan og budget.

Forfattere bedes vedlægge curriculum vitae og eventuel publikationsliste som bilag.

Ved ansøgninger om tilskud til bogudgivelser ønskes så vidt muligt beskrivelse af og forslag til den grafiske udforming, antal illustrationer, forlag, forlagskalkule og forventet udgivelsestidspunkt.

Manuskripter eller publikationer ønskes ikke medsendt, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at kunne rekvirere disse til gennemsyn.

Ansøgninger skal indeholde oplysning om, hvorvidt der er søgt, eller vil blive søgt, om støtte fra anden side.

Det påhviler ansøgeren at give fondsrådgiveren oplysninger om, der modtages anden støtte i den periode, ansøgningen henligger til behandling og indstilling i Bergiafonden.


Ansøgningsfrist

Skriftlig ansøgning om støtte indsendes til Bergiafondens fondsrådgiver senest den 1. marts og den 1. oktober.

Ansøgningen indsendes digitalt, som én samlet pdf-fil, til fondsrådgiveren på . Særlige bilag kan sendes per post til fondsrådgiveren på nedenstående adresse.

Ansøgere vil få besked om, at ansøgningen er modtaget.


Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende ansøgninger kan rettes til fondsrådgiveren på eller telefonisk.


Meddelelse om støtte

Ansøgninger, der falder inden for fondens vedtægter, behandles normalt af bestyrelsen i april og november.

Besked om eventuel støtte meddeles ansøgeren af fondens administrator, når ansøgningen har været behandlet af bestyrelsen; øvrige meddelelser gives af fondsrådgiveren.


Adresser

Fondsrådgiver
kan kontaktes på
telefon 22 84 59 24


Administrator
Advokat Jakob Grøndahl
Store Kongensgade 77
1264 København K 


Uddelingspolitik

Bergiafonden støtter hvert år en række formål. Uddelinger foretages inden for de i vedtægterne angivne rammer, som fastlagt af fondens bestyrelse. Bergiafondens uddelingspolitik kan hentes her.

Persondatapolitik

Bergiafondens persondatapolitik kan hentes her.